خانه اُرجنی

مجموعه بوم گردی لوتکا اولین اقامتگاه بوم گردی گیلان در بندرانزلی و خانه اُرجنی دومین خانه اقامتی این مجموعه است. نام ارجنی را به دلیل شکل دیوارچینی این خانه گذاشتیم.

در این شیوه الوارها را روی هم می‌چینند، به این شکل که انتهای الوارها را گود می‌کنند و بعد سر یک الوار را بر انتهای الوار دیگر قرار می‌دهند طوری که چفت هم شوند. به این روش زگمه‌ای/ارجینی/ ورجینی/ دارورجین نیز می‌گویند. در مناطقی که به الوارهای ساختمانی دسترسی آسانتر است، روش اُرجنی بیشتر کاربرد دارد.

اتاق ۵، ۲ نفره

اتاق  ۵ کوچکترین اتاق خانه ارجنی با ظرفیت دو نفر و مساحت ۱۰ متر مربع، بالکنی پشت به محوطه دارد. ۲ دست رختخواب سنتی و سرویس بهداشتی ایرانی مختص این اتاق است.

اتاق ۴، ۴ نفره

اتاق ۴ به مساحت ۱۶ مترمربع در ضلع جنوبی ساختمان قرار دارد. این اتاق دارای ۴ دست رختخواب سنتی و بالکنی رو به محوطه است. سرویس بهداشتی این اتاق ایرانی است.

اتاق ۳، ۲ تخته، ۴ نفره

اتاق  ۳ با ظرفیت ۴ نفر و مساحت ۱۶ متر مربع در ضلع شمالی خانه ارجنی قرار دارد. این اتاق بالکنی رو به باغ دارد و دارای ۲ تخت و ۲ دست رختخواب سنتی است. سرویس بهداشتی مختص این اتاق فرنگی است.